Praktijk voor Psychologie en Haptonomie - Haptonomische zwangerschapsbegeleiding


<<terug naar overzicht    
Haptonomie is de wetenschap van het menselijk gevoel en gevoelsleven, de affectiviteit.
Een van de belangrijkste uitgangspunten van de haptonomische zwangerschapsbegeleiding is dat ouders al voor de geboorte een teder, liefdevol contact met hun kindje kunnen maken en zo een band kunnen opbouwen.
Het kindje voelt zo, aan den lijve, dat het goed en welkom is. Dit geeft een gevoel van geborgenheid en zekerheid, vanwaaruit  hij de wereld tegemoet kan gaan treden.
Tevens leert hij zo al zijn ouders kennen en de ouders hun kind.

De haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een volledige begeleiding. Er hoeft geen andere begeleiding naast te worden gevolgd. 
In de eerste 3 bijeenkomsten zal de nadruk liggen op het contact maken met het kindje en op het fysiek  zo goed mogelijk laten verlopen van de zwangerschap. Dit ter preventie van rug- en bekkenklachten.

De laatst 3 bijeenkomsten ligt de nadruk op de bevalling. 
Het vanuit eigen lichaamsgevoel en ontspanning leren omgaan met de belasting van de pijn van de weeen.
 Het aanleren van het persen en het eerste affectieve contact na de geboorte. 

De vader heeft een belangrijke plaats in dit geheel. Naast het contact maken met zijn kindje leert hij tevens hoe hij zijn vrouw en kind gedurende de zwangeschap en tijdens de geboorte tot grote steun kan zijn.

Alle nodige informatie rondom zwangerschap en geboorte wordt in deze 6 keer gegeven.

Na de bevalling kunnen de ouders met hun kindje terug komen voor de postnatale begeleiding. 
Deze 2 bijeenkomsten ( na 6 weken en 3 maanden ) bestaan uit het haptonomisch leren dragen, voeden en troosten  van hun kindje, zodat het kindje zich veilig en geborgen voelt en blijvend zijn lichaamsgevoel en eigenheidsbeleving wordt aangesproken.

De begeleiding wordt gegeven per ouderpaar, niet in groepsverband.

De begeleiding bestaat uit 6á7 bijeenkomsten vóór de geboorte en, indien gewenst, 2 erna.

Er kan gestart worden zodra de moeder haar kindje voelt bewegen en zeker rond 20-22 weken zwangerschap. 

De duur van een bijeenkomst is 3/4uur.

De kosten zijn €65,- per keer.

Meer informatie of aanmelden op 073-6 42 72 72
“Als jij er niet was, zou ik niet zijn wie ik nu ben.”
M. Buber
background image