Praktijk voor Psychologie en Haptonomie - Hapto(psycho)therapie


<<terug naar overzicht    
Haptonomie is de wetenschap van het menselijke gevoel en gevoelsleven.

Haptotherapie bestaat uit het,  aanleren van lichaamsgevoel en
 lichaamsbesef, om vandaaruit meer weet te krijgen van eigen gevoelsleven, eigen heid, en eigen grenzen.

We zijn vaak voornamelijk in contact met het denken in ons hoofd. Via haptotherapie komt daar weer  aandacht voor een eigen gevoels beleving en eigenheidsbeleving naast te staan. Gevoel voor eigen grenzen en mogelijkheden.
 De bredere wijsheid die daardoor in ons zelf tot onze beschikking komt dient als gereedschap om klachten op te lossen en in de toekomst te leren voorkomen. Tevens stelt het ons in staat vanuit een ander kader naar het probleem, of de hulpvraag te kijken.

Haptotherapie geeft gereedschap om zelf, anders en wijzer dan tot nu toe, met je probleem om te kunnen gaan.

 Een mens is, mits toegerust met het juiste gereedschap, de beste en wijste hulpverlener voor zichzelf.

Haptotherapie is geschikt voor mensen die zelf aktief, lerend ,met hun klachten,problemen bezig willen zijn.

Gedacht kan worden aan; Lichamelijke klachten als: rug/schouder/nekklachten, hoofdpijn,migraine, hyperventilatie, me, fybromyalgie,bekkeninstabiliteit, wiphlash, restlesslegs, rsi, tenniselleboog. 
Algeheel gevoel van te gespannen te zijn en onwelbevinden. Slecht slapen, onverklaarbare pijn.

                                             :Psychosomatische klachten als: Burn- out, depressie, angststoornis, overgewicht, snel boos of geiriteerd. Algeheel gevoel van vermoeidheid en onwel bevinden.

Haptotherapie start met een uitgebreid gesprek waarin naast een eerste kennismaking en anamnese ( ingaan op de hulpvraag) het formuleren van een werkdoel centraal staat.

Als beiden ( hulpvrager en hulpverlener)  na dit gesprek haptotherapie zinvol vinden, volgen vier praktische bijeenkomsten waarin haptonomie aan den lijve kan worden ervaren. 
De client kan hierdoor zelf vaststellen ,op basis van zijn eigen ervaringen, is dit goed voor mij? Helpt het voor waar ik voor kom? Is dit de manier waarop ik met mijn klachten bezig wil zijn? 

Zo ja, dan kan de begeleiding worden voortgezet, zo nee dan wordt besproken hoe dan verder te gaan en wordt de begeleiding niet voortgezet.

Voor mijzelf zijn deze vier keer om de vraag te beantwoorden: kan ik deze mens een stukje verder helpend? 
Zo ja, dan kan de begeleiding voortgezet worden.
 Denk ik dat ik dit niet kan, dan wordt dit besproken en wordt de begeleiding niet voortgezet.
 
De vier praktische keren zijn een maal per week, op elkaar aansluitend. 
Daarna kun je er al  veel zelf mee, en kan de frequentie, naar behoefte, naar eens in de twee, drie, vier weken om het veranderingsproces gaande te houden, te verdiepen en te laten beklijven. 
Haptotherapie wordt in overleg afgerond.

Een bijeenkomst duurt 3/4uur.

Vergoeding door zorgverzegeraar is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullend pakket.

Meer informatie of aanmelden op  073-6 42 72 72

 
“Als jij er niet was, zou ik niet zijn wie ik nu ben.”
M. Buber
background image